Historie kuželek

29.08.2011 14:27

Kuželky jsou jedním z nejstarších sportů vůbec. Jejich historie sahá až do dávnověku, kdy se lidé snažili zasáhnout kamenem určený cíl, který představovaly kosti. Zpočátku hodem a později koulením.

Jako první začali do hry dávat určitý řád Germáni, kteří metali kulaté kameny na sestavy tří, sedmi nebo devíti kuželek. Ty byly vyrobeny buď ze dřeva, nebo z koňských kostí. První písemná zmínka o kuželkách se objevila ve francké kronice města Rothenburgu z roku 1147, kde o nich psáno jako o hazardní hře. Hrálo se o peníze a nezřídka hru ukončila i rvačka. Proto se v mnoha městech vydal zákaz na hru kuželek. Nastalo tak pronásledování hráčů tohoto "hazardu".

Od 16. a 17. století se kuželky začaly hrát s dřevěnou koulí a kuželkami, které byly vyřezány podle jednotného vzoru. Velkou popularitu si tato zábava získala hlavně v pražských chudinských čtvrtích. Doba 18. století přinesla velký úpadek. Opět se začaly používat kamenné koule i kuželky. Hrálo se hlavně na vesnicích. V 19. století začaly vznikat první oficiální kuželkářské kluby.