KAL - nástavba - 2.kolo

12.03.2016 23:02

Po druhém nástavbovém kole zůstává průběžné pořadí v obou skupinách stejné. Největší boj se však bude v průběhu následujících týdnů svádět o třetí umístění, kdy rozdíl mezi Zámrskami a Ohnivým dechem činí pouhý bodík.
Za zmínku stojí také zápas mezi Střelci a Juhyňáky, kdy jediný kolek ve třetím náhozu mohl vést protivníky Střelců ke kanáru.
Ve dvou případech padl výsledek 6:4, kdy si v tabulce o dva body polepšila Skalička a Dolina.
Na tým Ohnivý dech čekal tentokrát lídr soutěže Chvatíci. Přes počáteční klopýtnutí se však každým dalším náhozem dokázala čtveřice Chvatíků probojovat až k vítěznému konci.
V souboji Skalička-Zámrsky panovala velmi napjatá atmosféra, ovšem Skaličce se celkově podařilo porazit více kuželek, což Zámršťáky stálo ztrátu dvou bodů, které si mohli připsat soupeři.